Ar 2008.gada 1. oktobri sabiebrība ar ierobežotu atbildību „Baltkom TV SIA” ir pārņēmusi visas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelenet” tiesības un saistības.
SIA „Lattelenet” kolektīvs pateicas par līdzšinējo sadarbību un cer uz turpmāku veiksmīgu sadarbību ar SIA „Baltkom TV SIA”.

Sīkāka informācija www.baltkom.lv
Lūdzu sekojiet augšminētajai saitei vai gaidiet 30 sekundes līdz Jūs automātiski pāradresēs